Udskrift fra /Content/print/ID_OmFabriksgarantier
Udskrevet 13-11-2019 21:38:52
Pava Herlev

Om fabriksgarantier
Hvad dækker garantien normalt ?
Fabriksgarantier omfatter normalt garanti mod rustgennemtæring i en given periode, og ikke garanti mod rustdannelse i al almindelighed !!
Enkelte bilmærkers rustgaranti omfatter kun lakerede flader - hvilket bl.a. indebærer at undervognen ikke er omfattet af garantien!

Ruster bilen i garantiperioden?

Ja - med garanti !

Er 10 års garanti mod rust bedre end f.eks. 6 år?

I teorien, JA - men virkeligheden er en anden !! Bilejeren er som regel alt for fikseret på begrebet fabriksgaranti, - tror at den hellige grav er forvaret i garantiperioden, og forsømmer derfor at få bilen efterbehandlet med rustbeskyttelsesmidler.

Da de fleste biler er for dårligt beskyttet fra fabrikkernes side, begynder rustdannelsen så snart bilen udsættes for det fugtige, danske klima. Mange biler når at blive 'pilrådne' inden garantiperioden udløber; og garantien får som regel ingen effekt så længe der ikke er tale om egentlige gennemtæringer.

Hvis 10 års fabriksgaranti betyder at bilejeren venter i 10 år med supplerende rustbeskyttelse, så holder bilerne i kortere tid end hvis efterbehandlingen blev påbegyndt efter 6 år. I en sådan situation er 10 års garanti klart dårligere end f.eks. 6 års garanti! Bilerne holder længst hvis efterbehandlingen mod rust iværksættes mens bilen stadig er ny.

Se afsnittet om rustbeskyttelse med levetidsgaranti !!Se endvidere PAVA-rustbeskyttelse i kombination med fabriksgaranti !! Vi kan ikke udelukke at der er en eller flere bilfabrikker, hvis rustgarantier afviger fra det beskrevne mønster.

Vi kan derfor kun anbefale, at du læser dine garantibetingelser grundigt igennem inden du evt. beslutter dig for at undlade efterbehandling af rustbeskyttelsen.