Udskrift fra /Content/print/ID_TestOgResultater
Udskrevet 13-11-2019 20:40:23
Pava Herlev

Test og resultater



... selv nyere biler ruster

En undersøgelse af rust i biler viser, at selv nyere biler har kraftige rustangreb. Fabrikkerne har droppet rustbeskyttelsen, og det stiller endnu større krav til forbrugernes behandling af bilen.

Mens bilproducenternes annoncer forsøger at overbevise os om det modsatte, viser den seneste nordiske undersøgelse, at rust i nyere biler er et alvorligt problem.Undersøgelser afslører at nogle bilfabrikker helt har droppet rustbeskyttelsen på nye biler. I stedet anvendes et tyndt zinklag, der kun beholder sin rustbeskyttende effekt i maksimalt 6 år.

Således vil mange bilejere få sig en grim overraskelse med rustgennemtæringer på et tidspunkt, hvor der ikke er hjælp at hente i garantien. Et eksempel herpå er en bestemt model der blev undersøgt da den var 3 år gammel. Her klarede den sig pænt; men efter 7 år var effekten af det tynde zink-nikkel-lag helt forsvundet.

Rustangrebene er kun sjældent af et omfang, så de kan konstateres og lægges ind under garantien; men mængden af rust vidner om, at det hurtigt kan blive et problem - vel at mærke efter at garantien er udløbet. Man kan i dette tilfælde næsten tale om en indprogrammeret livslængde, som netop får bilen til at holde garantiperioden ud - men heller ikke længer !!

Vi kan ikke udelukke at der er en eller flere bilfabrikker, hvis rustgarantier afviger fra det beskrevne mønster. Vi kan derfor kun anbefale, at du læser dine garantibetingelser grundigt igennem inden du evt. beslutter dig til at undlade efterbehandling af rustbeskyttelsen.